Matematika [8] Nyelvi játék [3]
Mese [0] Természetismeret [1]
Internet [0] Kultúra és művészet [1]
Egészség [0] Pihenés és szórakozás [0]
Sport [0] Ünnep [4]

Ünnep | Látogatók: 183 | Hozzáadta:: Advent 1. hete -- Genially | Dátum: 2021-11-28

Nyelvi játék | Látogatók: 151 | Hozzáadta:: Szólások, közmondások | Dátum: 2021-11-16

Ünnep | Látogatók: 183 | Hozzáadta:: Karácsonyi készülődés Hóemberfalván | Dátum: 2021-11-16

Természetismeret | Látogatók: 106 | Hozzáadta:: Erdei állatok keresztrejtvény | Dátum: 2021-10-03

Matematika | Látogatók: 139 | Hozzáadta:: Törtek: vegyes számok | Dátum: 2020-12-15

Ünnep | Látogatók: 776 | Hozzáadta:: Luca napi versek, mondókák és játék | Dátum: 2020-12-14

NÉPI JÁTÉK: Ott a boszorkány! --  Luca-napi játék

A játék lényege a Luca székével kapcsolatos boszorkánylátás.

Kellékek: szék, nagy fekete kendő, dió vagy mogyoró

A játék menete: Elég nagy helyet biztosítunk a játékhoz. A gyermekekkel körben ülünk. Egy fiút székre állítunk, hátat fordítva a többieknek. Valamelyik lányra rátesszük a nagykendőt. (Ő lesz a boszorkány)

Megkérdezzük a széken állótól: „ Ignác, mit látsz?” Ő megfordul, és rámutat a kendős lányra: „Ott van a boszorkány.” Ezután leugrik a székről és szalad a boszorkány elől, de a földre – menekülés közben – diót, mogyorót szór, amit a boszorkánynak össze kell szedni. Természetesen a szedegetés miatt a boszorkány nem éri utol a felismerőjét.


Lucázás, kotyolás

 

A kotyolás és a lucázás célja is az, hogy a tyúkok bőségesen tojjanak, a család egészséges, gazdag és szerencsés legyen. A kotyolók 10-14 éves iskolás fiúk, hárman-négyen hajnalban indulnak útnak. Bekéredzkednek sorra a házaknál:

– „Szabad-e a kendtek tisztességes, becsületes háziknál lucázni?”

A szokás beszédszerű rigmusok és énekelt refrének váltakozásából áll. Az énekelt dallam gyermekdalszerű, ütempáros szerkezetű. Visznek magukkal egy köteg szalmát vagy egy tuskót és azon sorolják a jókívánságokat, kotyolnak sokféleképp:

Luca, luca, kity-koty, sok csibe, lúd keljen,

Aludttejes köcsög száradjon a kerten,

Vetés, virág megeredjen,

Luca, luca, kity-koty.

 

Luca, luca, kity-koty, vizük borrá váljon,

Hosszú kolbász, hurka lógjon a padláson,

Házuk népe bajt ne lásson,

Luca, luca, kity-koty.

 

Luca, Luca, kitty-kotty, kitty-kotty

Galagonya kettő, három.

Száraz körtét várom!

Ha nem adtok hurkát,

Elviszem a Julcsát!

Ha nem adtok szalonnát,

Levágom a gerendát!

 

Luca, Luca, kitty-kotty,

Tojjanak a tiktyok!

Kolbászuk olyan hosszú legyen, mint a falu hossza,

Szalonnájuk olyan széles legyen, mint a mestergerenda,

Zsírjuk annyi legyen, mint kútban a víz!

Annyi pénzük legyen, mint a pelyva,

Annyi csirkéjük legyen, mint a faszál,

Annyi tojásuk legyen, mint égen a csillag!

Luca, Luca, kitty-kotty,

Tojjanak a tiktyok!

Kultúra és művészet | Látogatók: 258 | Hozzáadta:: NÉPI JÁTÉK | Dátum: 2020-12-13

Törtek: egyenlőség

 

Matematika | Látogatók: 127 | Hozzáadta:: PhET -- matematikai szimulációk | Dátum: 2020-12-06

Számegyenes: egészek

Matematika | Látogatók: 634 | Hozzáadta:: Számegyenes: egészek | Dátum: 2020-12-06

Matematika | Látogatók: 353 | Hozzáadta:: PREDIA ESSENTIALS | Dátum: 2020-12-06